Bloggar i molnet (Swedish Edition) by Ulla Pilsäter

By Ulla Pilsäter

Bloggar i molnet.
Berättelser, minnen, tankar och reflexioner inspirerade av upplevelser och händelser nedtecknade som bloggar på hemsidan ”Fjärde aldern” 2011-2012. Boken speglar allt mellan himmel och jord som intresserade en aktiv äldre kvinna lower than denna period.

Upplevelser från resor i nutid varvas med minnen från tidigare resor som känns aktuella idag. Vid en resa i Kaukasus var det intressant att iaktta vilka förändringar som skett sedan en resa trettio år tidigare less than Sovjettiden. Händelserna i Syrien väckte minnen från en resa i Syrien 1989, en säregen resa i ett land, som redan då var präglat av en hårdför ledning.

Intryck från besök på museer, utställningar, opera och konserter blandas med berättelser från utflykter och promenader i Stockholm med omgivningar. Utställningen ”Afganistan - mitt i världen” ger en tankeställare om ett land med gammal kultur och lång historia, som intresserat världens stormakter från perserna för 2500 år sedan fram until nutidens komplicerade state of affairs. I ”Vårens blommor på Ängsö” promenerar vi i en skärgårdsnatur med bevarade slåtterängar och hagmarker, en naturupplevelse.

Årets nobelprisutdelning väcker tankar om Alfred Nobel. Vem var han och hur fick han sin förmögenhet? Hur kom hans bröder att starta ett oljeföretag i Baku? Deras företag blev below en tid före den ryska revolutionen ett av världens största? En kreativ familj med stor betydelse för utvecklingen av sprängmedel och oljeutvinning.

Frågor om att åldras, äldreomsorg och andra äldrefrågor behandlas i flera bloggar. Forskning om åldrandet berättas om i ”Ålderstrappan”. Vad kan guy göra för att förbättra livskvaliteten? Vad kan guy göra när vårdkedjan brister? I samband med internationella dagen mot våld och övergrepp mot äldre den 15 juni uppmärksammas denna fråga. Vilka är det som begår övergrepp? Filmen ”Järnladyn” skildrar en äldre kvinna som går in i demensen och sin egen inre värld efter att ha stor makt och världens blickar på sig. Inte ens en järnlady undgår att rosta när hon är gammal.

Show description

Read or Download Bloggar i molnet (Swedish Edition) PDF

Similar gerontology books

Continuing Care Retirement Communities: Political, Social, and Financial Issues

Here's the 1st particular examine of the industrial, social, and administrative implications for the institution of constant care retirement groups (CCRCs). Leaders within the box of non-compulsory dwelling preparations for the aged study versions of continuous care retirement groups during the usa.

Wirtschaftliche Potentiale des Alters (Urban-Taschenbücher) (German Edition)

Bis vor Kurzem wurde Altern quick ausschließlich als Bedrohung für die Zukunftsfähigkeit von Wirtschaft und Gesellschaft wahrgenommen. In jüngster Zeit werden stattdessen die Kompetenzen und Potentiale des Alters betont. In dem Buch werden die verschiedenen Facetten dieser Potentiale erstmals umfassend dargestellt: von Begriffen wie Produktivität und Innovation bis zur Bedeutung der Älteren auf formalen und informellen Arbeitsmärkten.

Age in America: The Colonial Era to the Present

Eighteen. Twenty-one. Sixty-five. In the United States this present day, we realize those numbers as key transitions in our lives—precise moments whilst our rights and possibilities change—when we develop into eligible to solid a vote, purchase a drink, or sign up for Medicare. This quantity brings jointly students of early life, maturity, and outdated age to discover how and why specific a while have come to outline the rights and responsibilities of americans.

Il bello dell'età: Manifesto contro l'ageismo (Italian Edition)

«Senso dell'umorismo, prosa energica e capacità di vedere e sperimentare in modo positivo il trascorrere degli anni, rendono questo libro un aiuto prezioso, un fattore di cambiamento della mentalità e una lettura gradevolissima. »Publisher Weekly«Un libro radicale, esuberante e pieno di fatti, analisi e notizie che smentiscono tutti i pregiudizi e gli stereotipi sulla vecchiaia.

Extra info for Bloggar i molnet (Swedish Edition)

Sample text

Download PDF sample

Rated 4.47 of 5 – based on 4 votes